‘In de tes gezeikt’

“Het tekort aan leraren is een urgente kwestie die om onorthodoxe maatregelen vraagt,’ zo concludeert Peter Giesen in het Commentaar in  de Volkskrant. Dit naar aanleiding van de carrièreswitch van Merel van Vroonhoven. Van Vroonhoven verlaat haar post als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markt om docent te worden. 

Bron Wikimedia Commons

“Als het basisonderwijs inderdaad aantrekkelijker wordt door een hoger salaris, zullen meer studenten voor de pabo kiezen, maar het duurt minimaal vier jaar voordat zij voor de klas staan. Ook zij-instromers hebben eerst een opleiding nodig, temeer daar de Onderwijsraad constateerde dat hun didactische vaardigheden vaak tekortschieten.” Aldus Giesen en daarom zoekt hij naar die ‘onorthodoxe maatregelen’. Waaraan hij denkt: “Het basisonderwijs beschikt over een grote stille reserve. Zeven van de tien leraren werken, in deeltijd, vaak drie dagen. Als zij verleid kunnen worden om meer uren te werken, bijvoorbeeld door een premie of andere voordelen, staan er meteen meer mensen voor de klas en kan de werkdruk afnemen, zeker als de overheid de regeldruk en bureaucratie zo veel mogelijk terugsnoeit.” Hij concludeert dat er: “veel haken en ogen (aan deze maatregel zitten) maar zij is effectiever dan een salarisverhoging voor alle leraren die heel duur is en hooguit op termijn resultaat oplevert.” 

Als die zeven van de tien meer gaan werken dan biedt dat inderdaad een oplossing. Maar toch, denkt Giesen niet wat te gemakkelijk. Laten we eens een school nemen met tien leerkrachten waar werk is voor twaalf waarvan er drie volledig werken. Stel die zeven anderen worden verleid met een premie en ‘arbeidsverlichting’ door het wegnemen van bureaucratie? Wie moet dat ‘bureaucratische werk dan doen? Dat moet immers ook gebeuren? Maar vooral hoe zouden die drie die al volledig werken dat vinden? Die krijgen geen premie en arbeidsverlichting, ze werken immers al voltijds en hoeven niet te worden verleid. Als een van die drie zou ik me behoorlijk, om het op z’n Venloos te zeggen, ‘in de tes gezeikt’  voelen (voor de niet Venlonaren (belazerd voelen). Ik kreeg dan immers minder voor zwaarder werk want ik heb geen ‘arbeidsverlichting’. 

Omdat er toch een tekort is, zou ik op een andere school solliciteren als parttimer zodat ze mij kunnen ‘verleiden’ tot fulltime werken met ‘arbeidsverlichting’. Als iedereen dat doet, dan betekent dit dat het salaris van een fulltimer stijgt, zijn werkdruk daalt en dat er mensen moeten worden aangenomen voor dat ’bureaucratische werk’ Dan is het toch eenvoudiger om meteen de salarissen te verhogen en ‘bureaucraten’ aan te nemen. 

We’ve got a bigger problem now

In de Volkskrant een interessant artikel van Peter Giesen over de opkomst van ‘sterke mannen’. Dit met als aanleiding de Braziliaanse verkiezingen waar weer een ‘sterke man’ gekozen dreigt te worden. Giesen zoekt verklaringen: “Sterke mannen zijn overal ter wereld in opmars, in totaal verschillende landen, onder totaal verschillende omstandigheden. De rode draad is onzekerheid.” Die sterke mannen zijn bijzondere fenomenen met tegenstrijdige eigenschappen: “de sterke man (is) tegelijkertijd one of the boys en superman.” Daar blijft het niet bij: “Alles wat goed gaat is de verdienste van de populistische leider. Alles wat verkeerd gaat is de schuld van de tegenstander.” Tegenstrijdigheid, die hun aanhangers niet zien. 

Dead-kennedys-live

Foto: Wikimedia Commons

Bij sterke mannen moet ik altijd denken aan een song van mijn favoriete Amerikaanse punkband Dead Kennedys. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig van de vorige eeuw schreven zij zeer maatschappijkritische liedjes. Veel van die liedjes hebben niets aan zeggingskracht ingeboet. Een ervan is het lied We’ve got a bigger problem now’.  Een actualisatie van hun eerdere nummer California Über Alles en een zware kritiek op toenmalig president Ronald Reagan. Maar vul er Erdogan, Poetin, Trump of welke ‘sterke man’ voor in, dan staat het lied nog steeds. Daarom hier de volledige tekst.

Last call for alcohol. Last call for your freedom of speech. Drink up. Happy hour is now enforced bij law. Don’t forget our house special, it’s called a Tricky Dickie Screwdriver. It’s got one part Jack Daniels, two parts purple Kool-Aid and a jigger of formaldehyde. From the jar with Hitler’s brain in it, we got in the back storeroom. Happy trails to you. Happy trails to you.

I am Emperor Ronald Reagan. Born again with fascist cravings. Still you made me president. Human rights will soon go ‘way. I am now your Shah today. Now I command all of you. Now you’re going to pray in school. I’ll make sure they’re Christian too. 

California über alles, California über alles. Über alles California. Über alles  California.

Ku Klux Klan will control you. Still, you think it’s natural. Nigga knockin’ for the master race. Still, you wear the happy face. You close your eyes, can’t happen here. Alexander Haig is near. Vietnam won’t come back you say. Join the army or you will pay.

California über alles, California über alles. Über alles California. Über alles  California.

Yeah, that’s it. Just relax. Have another drink, few more pretzels, little more MSG. Turn on those Dallas Cowboys on your TV. Lock your doors. Close your mind. It’s time for the two minute warning. 

Welcome to 1984. Are you ready for the third world war? You to will meet the secret police. They’ll draft you and they’ll jail your niece. You’ll go quietly to boot camp. They’ll shoot you dead, make you a man. Don’t you worry, it’s for a cause. Feeding global corporations claws.

Die on our brand new poison gas. El Salvador Afghanistan. Making money for president Reagan. Making money for president Reagan. And all the friends of president Reagan.

California über alles, California über alles. Über alles California. Über alles  California.

 

Voor degenen die een toelichting willen op de songtekst: https://genius.com/2075766.

Wil je het lied horen: https://www.youtube.com/watch?v=btPuTlCYiSo