Uitgestoken hand

De afgelopen week gebeurde mij iets heel bijzonders. De Correspondent publiceerde in het kader van de ‘maand van de verzwegen geschiedenis’ een artikel van Patricia D. Gomes. Gomes beschrijft de afschaffing van de slavernij in Suriname. In 1863 werd de slavernij dan wel afgeschaft, dat betekende niet dat alle slaven meteen vrij waren: “Slaafgemaakten in Suriname kregen bij de proclamatie van de ‘afschaffing’ van de slavernij op 1 juli 1863 te horen dat ze nog tien jaar verplicht op de plantages en de werkhuizen moesten blijven werken, tot 1873 dus.” Gomes pleit ervoor om hier expliciet aandacht aan te besteden in de geschiedenisboeken.

uitgestoken hand

Foto: Flickr

Als dit in de geschiedenis lesboeken moet, dan met het brede perspectief, zo pleitte ik. Het verplicht blijven werken na ‘afschaffing’ van de slavernij was niet typisch Surinaams, ook Europese lijfeigenen moesten vaak nog vele jaren voor de landheer blijven werken om deze te compenseren, eigenlijk om zichzelf vrij te kopen. Gomes reageerde dat ze dit prima vond, maar dan wel speciale aandacht voor de zwarte slachtoffers, want: “vergeet niet dat de zwarte slachtoffers extra hebben geleden vanwege de geestelijke en lichamelijk ontberingen die hun weerga in de geschiedenis niet kennen. En dat hun nakomelingen – mensen als ik – nog steeds last hebben van de erfenissen wat betreft gelijke toegang tot het goede der aarde en dat witte mensen over het algemeen nog steeds denken dat ze al hun privileges geheel en al aan zichzelf te danken hebben en dat ze niet lijken in te zien (want zgn meritocratie) dat hun voordelen berusten op eeuwenlange uitbuiting en onderdrukking.” Daar sta je dan als ‘gepriviligeerde ‘witte’ en ook nog eens man. Mooi in de hoek gezet, blind voor het grote voordeel dat je hebt. Ben je, door je pleidooi voor perspectief, ineens beland in het ‘witte-privilege-denken’.

Ik antwoordde dat ik niet mee wil doen aan een spelletje ‘wie heeft het meeste geleden’, maar dat ik, omdat ik me realiseer dat door een toeval mij het geluk heeft toegelachen. Het toeval dat ik geboren ben in de situatie waarin ik geboren ben en dat dit toeval mij de plicht geeft om in het hier en nu anderen, die het minder hebben getroffen, te helpen om het beter te krijgen. Om mijn geluk te delen. Dat zij, als zij dat ook wil, mij aan haar zijde vindt.

Dat had ik verkeerd gezien: “Voor mij bestaat toeval niet en is alles oorzakelijk verbonden. We spreken alleen van toeval wanneer we we (nog) niet in staat zijn alle oorzaken en gevolgen waar te nemen vanwege onze gebrekkige waarnemingsvermogen en intelligentie die verhinderen dat we het hele plaatje zien. Mensen die in toeval geloven zeggen volgens mij zoiets als: Ik zie het niet/ ik ervaar het niet, dus bestaat het niet en wat ik wel zie/ervaar kan ook zomaar… uit het iets ontstaan. Dat is een comfortabele positie, waarbij je niet verder hoeft te kijken dan je neus lang is. Ik bedoel dit niet beledigend.” Aldus Gomes en daar sta ik dan met mijn uitgestoken hand.

Als je zelf je plek kiest waar je wordt geboren, had je dan niet beter moeten kiezen? En als er een ‘plaatsverdeler’ is, moet die er dan niet op worden aangesproken?

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

Je bent al jaren min of meer de ‘belangrijkste’ persoon van je land. Je hebt dat land immers ‘zelf’ opgebouwd. Toen die koloniale Nederlanders zich terugtrokken was het zo’n puinhoop dat je het heft maar in handen nam en een coup pleegde. Tsja en bij een beetje een coup daar vallen doden en gebeuren wel eens zaken die eigenlijk niet kunnen. En nu, bijna veertig jaar later is er een openbare aanklager die verdorie twintig jaar cel tegen je eist. Jij, die inmiddels is verkozen tot president van het land. Of eigenlijk niet: Als God mij hier heeft neergezet, wie is de rechter dan om mij weg te sturen.” 

Executie Lodewijk de VeertiendeIllustratie: IsGeschiedenis

Ja, God heeft je daar neergezet als zijn plaatsvervanger op aarde, tenminste, op dat kleine stukje aarde dat Suriname heet. U, de ‘Lodewijk de Veertiende’, de ‘Zonnekoning” van Suriname. Hoe durft die schobbejak van een openbare aanklager het om twintig jaar cel tegen u, Gods uitverkorene, te eisen. Foei! U heeft immers een ‘lijntje’ met God, net als Mat Herben een ‘lijntje’ met Pim had.

Wellicht is er toch iets mis met uw lijntje? Misschien heeft God het lijntje wel doorgeknipt om te zien hoe u het er zonder hem vanaf brengt. Misschien zag u het verkeerd en bent u niet de ‘Veertiende’ Lodewijk, maar de ‘Zestiende’. U weet wel de ‘Lodewijk’ wiens hoofd van de romp werd gescheiden door de guillotine. Die ‘innovatie’ van Joseph Ignace Guillotin die de doodstraf democratiseerde door iedere veroordeelde op dezelfde manier te doden via een snelle onthoofding.

Beste meneer Bouterse, als het Gods wil is dat u president van Suriname bent geworden, zou het dan niet ook kunnen dat het Gods wil is, die de openbare aanklager op die plek zette? Zou het vervolgens niet ook God kunnen zijn die hem influisterde om twintig jaar cel tegen u te eisen? En als de rechter uiteindelijk besluit om u te veroordelen, zou het dan niet kunnen dat het ook Gods wil is dat die rechter op die plek zit? En dat God hem influistert om u te veroordelen tot die twintig jaar cel?

Voor een, voor zijn gevoel, uitverkorene zoals u, is het lastig te begrijpen dat God wellicht andere plannen met u heeft, dan u zich kunt voorstellen. Maar hoe was dat gezegde met het woord ondoorgrondelijk ook al weer? Oh ja: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Of zou het wellicht kunnen dat er helemaal geen God in het spel is?