Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

Je bent al jaren min of meer de ‘belangrijkste’ persoon van je land. Je hebt dat land immers ‘zelf’ opgebouwd. Toen die koloniale Nederlanders zich terugtrokken was het zo’n puinhoop dat je het heft maar in handen nam en een coup pleegde. Tsja en bij een beetje een coup daar vallen doden en gebeuren wel eens zaken die eigenlijk niet kunnen. En nu, bijna veertig jaar later is er een openbare aanklager die verdorie twintig jaar cel tegen je eist. Jij, die inmiddels is verkozen tot president van het land. Of eigenlijk niet: Als God mij hier heeft neergezet, wie is de rechter dan om mij weg te sturen.” 

Executie Lodewijk de VeertiendeIllustratie: IsGeschiedenis

Ja, God heeft je daar neergezet als zijn plaatsvervanger op aarde, tenminste, op dat kleine stukje aarde dat Suriname heet. U, de ‘Lodewijk de Veertiende’, de ‘Zonnekoning” van Suriname. Hoe durft die schobbejak van een openbare aanklager het om twintig jaar cel tegen u, Gods uitverkorene, te eisen. Foei! U heeft immers een ‘lijntje’ met God, net als Mat Herben een ‘lijntje’ met Pim had.

Wellicht is er toch iets mis met uw lijntje? Misschien heeft God het lijntje wel doorgeknipt om te zien hoe u het er zonder hem vanaf brengt. Misschien zag u het verkeerd en bent u niet de ‘Veertiende’ Lodewijk, maar de ‘Zestiende’. U weet wel de ‘Lodewijk’ wiens hoofd van de romp werd gescheiden door de guillotine. Die ‘innovatie’ van Joseph Ignace Guillotin die de doodstraf democratiseerde door iedere veroordeelde op dezelfde manier te doden via een snelle onthoofding.

Beste meneer Bouterse, als het Gods wil is dat u president van Suriname bent geworden, zou het dan niet ook kunnen dat het Gods wil is, die de openbare aanklager op die plek zette? Zou het vervolgens niet ook God kunnen zijn die hem influisterde om twintig jaar cel tegen u te eisen? En als de rechter uiteindelijk besluit om u te veroordelen, zou het dan niet kunnen dat het ook Gods wil is dat die rechter op die plek zit? En dat God hem influistert om u te veroordelen tot die twintig jaar cel?

Voor een, voor zijn gevoel, uitverkorene zoals u, is het lastig te begrijpen dat God wellicht andere plannen met u heeft, dan u zich kunt voorstellen. Maar hoe was dat gezegde met het woord ondoorgrondelijk ook al weer? Oh ja: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Of zou het wellicht kunnen dat er helemaal geen God in het spel is?