Etnisch Profileren?

Zoals jullie onder Meedoen kunnen lezen, kun je als lezer meedoen met de Ballonnendoorprikker. Dat kan door te reageren onder een artikel, maar ook door er zelf een te schrijven. De Ballonnendoorprikker is nu ruim een jaar ‘in de lucht’ en ik dacht dat het niet meer zou gebeuren. En nu op de grens van 2016 het eerste artikel van een van jullie, een van mijn lezers. Remco Abspoel heeft de eer de eerste te zijn.

Geachte heer van den Horst,

Laat ik beginnen met u een relevant en welgemeend compliment te maken: In de afgelopen weken heb ik met veel plezier uw boek over de geschiedenis van ons land (Nederland; De Vaderlandse Geschiedenis van de Prehistorie tot Nu, Uitgeverij Bert Bakker, 2011) gelezen. Op basis van het gelezene heb ik u als auteur ervaren als een erudiet, weldenkend en helder argumenterend mens.

Echter, in uw artikel van vandaag op Joop.nl, getiteld: “De Valstrik van Etnisch Profileren”, stelt u me in de argumentatie achter uw stelling toch enigszins teleur: “Wie het kwaad raciaal, etnisch of in de context van wereldgodsdiensten positioneert, kan het niet bestrijden zonder mensen aan te pakken op grond van hun huidskleur, hun afkomst, hun achternaam, hun geloofsovertuiging”  Verderop in uw betoog preciseert u: “Een groeiend deel van de Nederlandse burgerij heeft etnisch profileren omarmd als oplossing voor alle problemen en als politiek principe. Dan maakt het niet uit of men die overtuiging uitdraagt in losse kreten, in columns of in wetenschappelijk ogende analyses zoals Gloria Wekker, Thierry Baudet of Martin Bosma dat doen. En ook niet of men zich bij dit smerig bedrijf als links of rechts profileert.

Weer protest bij politiebureau Schilderswijk

Ik ben het volkomen met u eens dat het hedendaagse politieke debat in Nederland is afgegleden. In onze huidige, ontzuilde samenleving, waarin de IK-cultuur hoogtij viert, het eigen gelijk tot algeheel geldende werkelijkheid wordt bestempeld en de ANDER (lees: andersdenkende) voor het gemak van het eigen gelijk wordt gecategoriseerd alvorens te worden weggezet en gediskwalificeerd, worden de uitkomsten van etnisch profileren gemakkelijk en voortdurend misbruikt.

Maar, misbruik van het instrument maakt het instrument toch nog niet verkeerd? Een vrachtwagen blijft toch in essentie een veelgebruikt en nuttig transportmiddel, ook als het transportmiddel in kwestie in het afgelopen jaar tot twee keer toe in onze democratische Westerse samenleving door misleidde Islamisten als wapen voor het zaaien van dood en verderf is ingezet en daarmee op basis van oneigenlijke motieven werd misbruikt?

Is etnisch profileren niet een uiterst nuttig instrument wanneer het wordt ingezet zoals het is oorspronkelijk is bedoeld? Kan het -binnen het raamwerk van een functionerende, democratische rechtstaat- niet buitengewoon nuttig en legitiem zijn wanneer daartoe bevoegde en bekwame overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie en de politie, in het kader van het effectief en efficient inzetten van de beperkte middelen, etnisch profileren binnen de opsporing en handhaving? Wat cruciaal daarbij is, dat er argumenten zijn om dit te doen.

Sinds begin jaren ’90 verschijnen er studies die aantonen dat er in Nederland een statistisch verband is tussen etnische afkomst en oververtegenwoordiging in betrokken zijn bij criminaliteit. In 1997 verscheen vanuit het Ministerie van Justitie de CRIEM (nota criminaliteit in relatie tot integratie van etnische minderheden), waarin werd betoogd dat er een verband is tussen de oververtegenwoordiging van allochtonen in criminaliteitscijfers en gebrekkige integratie.

Meneer van der Horst, u heeft gelijk: in handen van kwaadwillenden binnen het electoraat, de politieke gezagsdragers en de media, kunnen de resultaten van etnische profilering worden misbruikt om -inspelend op de toenemende gevoelens van angst en ontevredenheid- de eigen politieke agenda te kunnen verwezenlijken. Binnen het juiste kader gehanteerd, kan etnische profilering inzichten verschaffen die ons kunnen helpen problemen in de samenleving op te sporen, te benoemen, te duiden en op te lossen en aldus de cohesie en het welzijn in samenleving te bevorderen. In de politieke arena is die constructieve inzet van dit instrument momenteel niet geborgd.

Echter: het daarom dan maar politiek diskwalificeren van etnische profilering en het daaruit voortvloeiende negeren, of toedekken van de inzichten die het verschaft in problemen die er in onze multiculturele samenleving bestaan, verwelkomt een ander gif in ons politiek discours, als het er ons om gaat om de samenleving niet nog verder te polariseren: het gif van de politieke correctheid.

Met vriendelijke groet,

Remco Abspoel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.